Những đứa con biệt động Sài Gòn (Phần 2)

"Những đứa con biệt động Sài Gòn 2" xoay quanh cuộc chiến chống các tội phạm về ma tuý. Ba chiến sĩ công an Đắc Vi (Bá Cường), Giang Quân (Ngọc Hùng) và Cao Dũng (NSƯT Khương Đức Thuận) là con của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn năm xưa, được Bộ Công an giao cho nhiệm vụ triệt phá hang ổ của bọn buôn bán và vận chuyển ma túy.

"Những đứa con biệt động Sài Gòn 2" xoay quanh cuộc chiến chống các tội phạm về ma tuý. Ba chiến sĩ công an Đắc Vi (Bá Cường), Giang Quân (Ngọc Hùng) và Cao Dũng (NSƯT Khương Đức Thuận) là con của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn năm xưa, được Bộ Công an giao cho nhiệm vụ triệt phá hang ổ của bọn buôn bán và vận chuyển ma túy.