Game Show

Cập nhật và lưu trữ tất cả các Gameshow trong nước và quốc tế. Chất lượng HD, băng thông rộng – Duy nhất trên KENH1.VN.

Cước phí: 1,000đ/ngày
Cước phí: 7,000đ/tuần